Vrátenie daní z Nemecka. Naša pomoc ako získať peniaze späť!

Pracovali ste v Nemecku? Máte nárok na vrátenie daní z Nemecka! Postaráme sa, aby sa vaše peniaze k vám vrátili späť! S nami zistíte aké je to jednoduché!

Daňový rok v Nemecku trvá od 1. januára do 31. Decembra
Pre žiadosť o vrátenie daní z Nemecka budeme potrebovať váš formulár Lohnsteuerbescheinigung. Je to je oficiálny nemecký formulár, ktorý získate od svojho zamestnávateľa na konci daňového roka
Priemerná refundácia, ktorú získavame klientom pracujúcim v Nemecku je €1020
Ak ste požiadali o vrátenie daní z Nemecka v minulosti, už máte Steuernummer, ktoré vystavil váš miestny nemecký daňový úrad
Ak ste v Nemecku platili nájomné, môžete mať nárok na vyššiu daňovú refundáciu

Nižšie Vám "krok po kroku" predstavíme postup, akým získavame nadmerný odpočet dane za prácu vykonávanú v Nemecku.

Prečítanie týchto informácii Vám bude trvať len chvíľku! Pozrite sa, aké je to jednoduché!
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Bezplatne pre zákazníkov EU Tax Service

  • Predbežná analýza vrátenia daní
  • Reklamácia vrátenej dane
  • Preklad listov z Nemeckého daňového úradu
  • Korešpondencia a telefonické rozhovory z Nemeckým daňovým úradom
  • Odborná rada a konzultácie
O vrátenie daní z Nemecka môžete požiadať štyri roky spätne, teda za roky 2018, 2017, 2016 a 2015. Stačí, aby ste vyplnili krátky online formulár a preplatok daní pre vás získame bezpečne a jednoducho.

Ak ste boli zaradený do daňovej triedy 3, väčšinou to predpokladá spoločné zdanenie manželov v Nemecku. Odporúčame vám, aby ste sa na to pripravili. Podajte si obaja riadne daňové priznanie na Slovensku a požiadate o potvrdenie EU/EWR pre oboch manželov.
parallax background

Otázky a odpovede

1ČO JE TO STEUERNUMMER?
Steuernummer (čítaj: štojernumer), teda po slovensky daňové číslo, je jedinečný identifikátor, ktorý prideľuje správca dane podnikateľskému subjektu (szčo, s. r. o.) pri registrácii pre potreby dane z príjmov, spotrebných daní, miestnych daní a podobne.
2ČO JE STEUER-ID?
Toto číslo, v preklade daňové identifikačné číslo (DIČ) sprevádza každého občana Nemecka od kolísky až po hrob. To znamená, že ho dostávajú už deti pri narodení. Počas života zozbierané dáta sa vymažú až 20 rokov po smrti človeka. Pozostáva z jedenástich číslic. Nie je možné ho zmeniť, je jednoznačné a platí trvale. DIČ pomáha predovšetkým finančným inštitúciám, ktoré s touto číselnou kombináciou pracujú. Spolkový centrálny daňový úrad (Bundeszentralamt für Steuern, skratka BZSt) spravuje všetky DIČ a k nim prislúchajúce dáta, ako napríklad meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a aktuálnu adresu.
3Aký význam má toto číslo pre vás?
Pomocou DIČ užšie spolupracujú banky, Familienkasse a finančné úrady. Od 01.01.2016 ste povinný udávať vaše DIČ a DIČ vášho dieťaťa pri žiadosti o prídavky na dieťa. Familienkasse sa takto chce vyhnúť dvojitým platbám. Môže sa tiež stať, že si vaše DIČ vyžiadajú úrady sociálneho poistenia ako zdravotná poisťovňa (Krankenkasse) alebo spolková agentúra práce (Bundesagentur für Arbeit). Všetci používajú DIČ na poskytovanie dôležitých informácií daňovým úradom.
4Ako získam Steuer-ID ako cudzinec?
Hneď ako sa úradne prihlásite na pobyt, mali by ste od Spolkového centrálneho daňového úradu (BZSt) automaticky poštou dostať vaše DIČ. Potom ho musíte poskytnúť vášmu zamestnávateľovi, aby mohol vykonať zrážku dane zo mzdy. Daňoví poplatníci, ktorí nie sú v Nemecku prihlásení na pobyt, ale ktorí tu majú príjmy, sa musia obrátiť na príslušný daňový úrad - Finanzamt. Po podaní nemeckého daňového priznania si daňový úrad úrad vaše DIČ vyžiada u Spolkového centrálneho daňového úradu (BZSt). Vy sami si ho tam však vyžiadať nemôžete.
5Udržiavate z pracovných dôvodov popri vašom hlavnom byte na Slovensku aj druhý byt v mieste výkonu práce v Nemecku (DVOJITEJ DOMÁCNOSTI : DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG)?
ak potom vediete daňovo odpočítateľnú dvojitú domácnosť. Náklady na vedenie druhej (nemeckej) domácnosti ako daňový výdavok znižujú v nemeckom priznaní váš základ dane, znižujú daňovú povinnosť a tým vám navyšujú sumu vrátených daní. Výdavky pri vedení dvojitej domácnosti Pri dvojitej domácnosti si môžete odpočítať len preukázané výdavky, maximálne však do výšky 1.000,00 eur mesačne. K týmto výdavkom patria:
- nájom vrátane vedľajších nákladov na prevádzku (teda nákladov na vodu, plyn, elektrinu a pod.),
- náklady na čistenie a údržbu bytu,
- koncesionárske poplatky (televízia, rozhlas),
- náklady na renováciu bytu,
- náklady na zariadenie bytu,
- nájom za parkovacie miesto.
Ale pozor! Druhý byt sa nesmie stať centrom vašich životných záujmov, pretože v tom prípade už viac nejde o vedenie dvoch domácností. Kedy sa druhý byt stáva centrom životných záujmov Nemecký spolkový finančný súd sa vyjadril, že to je potrebné individuálne posúdiť na základe zhodnotenia viacerých okolností. Tými môžu napríklad byť
- ako často a ako dlho sa zdržiavate vo vašom druhom byte,
- ako často a ako dlho sa zdržiavate vo vašom hlavnom byte,
- aké je vybavenie oboch bytov,
- akú rozlohu majú oba byty,
- ako dlho sa zdržiavate na mieste výkonu práce,
- aká je vzdialenosť medzi oboma bytmi,
- ako často jazdíte z druhého do hlavného bytu, ku ktorému bytu existujú užšie osobné väzby, napríklad druh a intenzita sociálnych kontaktov, príslušnosť k združeniam – športovým, politickým a ostatné aktivity. Centrum životných záujmov Centrum životných záujmov sa však môže počas vedenia dvojitej domácnosti presunúť z hlavného do vedľajšieho bytu. A to napríklad vtedy, keď:
- sa vaša rodina (manželka/manžel, deti) presťahujú za vami do druhého bytu, vy sa hlavného bytu vzdáte, alebo ho udržiavate len na účely návštev;
- spoločná domácnosť rodiny síce trvá ďalej, ale už nepredstavuje centrum vašich životných záujmov. Toto sa dá predpokladať, keď ste sa od svojho manželského partnera odlúčili a nasťahovali ste sa so svojou družkou, resp. so svojím druhom do druhého bytu;
- druhý byt svojou veľkosťou a vybavenosťou prevyšuje hlavný byt. Toto veľa hovorí o tom, ktorý byt vlastne považujete za hlavný byt a za centrum vašich životných záujmov. Keď je druhý byt dvakrát väčší ako hlavný a komfortnejšie a lepšie vybavený, dá sa vychádzať z toho, že práve ten je centrom vašich životných záujmov; - manžel/ka, životný partner alebo váš druh respektíve vaša družka žijú s vami v druhej (zahraničnej) spoločnej domácnosti v mieste výkonu práce. Potom totiž musia daňoví úradníci obzvlášť preveriť, či je centrom vašich životných záujmov ešte stále hlavný byt. Opätovne platí: Ak sa centrum životných záujmov presunie z hlavného do druhého (zahraničného) bytu, zanikajú dôvody udržiavania hlavnej domácnosti a tým aj podmienky pre uplatnenie výdavkov súvisiacich s vedením dvojitej domácnosti. Hoci by ste si tieto výdavky v nemeckom daňovom priznaní uplatnili, po preverení situácie zo strany nemeckého daňového úradu a ich zhodnotení, že neexistujú podmienky pre vedenie dvoch domácností, vám ich nemecký daňový úrad neuzná.