Vrátenie daní z Holandska bezpečne a v najvyššej výške

Pracovali ste v Holandsku? Máte nárok na vrátenie daní!
Pomôžeme Vám získať vaše peniaze! Zistite, aké je to jednoduché!

Ako získať svoje peniaze? Prehľadný postúp pre vrátenie svojich daní:

1
Po registrácii na našej stránke Vám pošleme formuláre. Tie prosím vyplníte a pošlete nám ich spolu s dokladmi späť.
2
Po predložení dokladov na zúčtovanie, Holandský daňový úrad vydá vo vhodnom čase rozhodnutie o výške vrátenia daní.
3
Nasledujúcu etapu tvorí bankový prevod peňazí z nášho firemného účtu, na Váš bankový účet.
4
Na váš bankový účet urobíme prevod v mene EURO. Termín obdržania peňazí fyzicky závisí od termínu, kedy Holandský daňový úrad prevedie peniaze na náš podnikateľský bankový účet.

Bezplatné práce pre našich zákazníkov EU Tax Service

  • Predbežná analýza vrátenia daní
  • Reklamácia vrátenej dane
  • Preklad listov z Holandského daňového úradu
  • Korešpondencia a telefonické rozhovory z Holandským daňovým úradom
  • Odborná rada a konzultácie
Keď dostaneme od Vás doklady, skontrolujeme ich, skontaktujeme sa z Vami a poskytneme vám informáciu o výške vrátenia daní. O vrátenie daní za prácu v Holandsku je možne sa uchádza za posledných 5 rokov, napr. v roku 2019 predkladáme daňové priznanie za roky: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Komerčne, odborné programové vybavenie, vďaka čomu prvé vyúčtovania sa dostanú do Belastingdienst už v januári a nie v polovici marca ako u konkurencie.

Odlučné

Peniaze za "odlučné" - čiže spoločné zúčtovanie s fiškálnym partnerom.VIAC

Slovnik

Preklad najdôležitejších slov a fráz, ktoré zvyčajne nájdeme v holandských pracovných dokumentoch.VIAC

Rodinne pridavky

Rodinné prídavky v Holandsku môže poberať len jeden z rodičov zamestnaný v Holandsku.VIAC

Prispevok na zdravotne Poistenie

Každá osoba pracujúca v Holandsku, musí vykúpiť poistenie v jednom z holandskej poisťovne.VIAC

Otázky a odpovede

Vrátenie daní z Holandska

1Čo je vrátenie daní z Holandska?
Holandksý daňový systém dovoluje slovenskému zamestancovi, ktorý získal zárobok v Holandsku, predložiť daňové priznanie v tom štáte. Vďaka tomu veľa zamestancov má možnosť získať značnú časť daní, ktorú ste zaplatili v tom štáte a príspevkov do sociálnych fondov. Stáva sa tak, pretože holandský zamestnavateľ každý mesiac odráta zamestnavateľovi preddavok na daň. Keď zložíte ročné daňové priznanie, možete vtedy získať celý preddavok keď ste zarobili nezdaniteľnú položku alebo len jej časť. Všetko závisí od výšky príjmov zamestnanca, doby zamestnania a výšky odrátanej dane. Holanďania majú povinnosť podávať danové priznanie a Slováci nie len keď dostanú úradné predvolanie s vytýčeným termínom, do kedy majú podať daňové priznanie. Zamestanci možu sa uchádzať o vrátenie daní do 5 rokov dozadu!
2Kto sa móže uchádzať o vrátenie holandských daní?
Tak, ako sme už spomenuli, každá osoba, ktorá legálne pracovala v Holandsku, ktorej zamestnavateľ odrátal daň a ktorá mala tzv. BSN (skor známy ako čislo sofi), ktorý je niečim podobným ako slovenský DIČ, má právo na vrátenie preplatku dane.Číslo BSN (het BurgerServiceNummer), je identifikačné číslo, ktoré sa udeľuje každej osobe, ktorá býva a pracuje v Holandsku. Keď máte číslo BSN možete už hľadať prácu a keď nemáte toto číslo, niemožete legálne pracovať.
3Ako sa uchádzať o vrátenie holandskej dane?
Základom na začatie postupu zúčtovania holandskej dane je predloženie kópie holandskej daňovej karty (jaaropgaaf). Všetci holandskí zamestnávatelia sú na koniec daňového roku povinní vystaviť zamestnancovi dokumenty potvrdzujúce výšku zárobkov a odvedených daní. Tieto doklady sú základom na vrátenie nadmerného odpočtu a oficiálnym potvrdením, že zamestnávateľ odviedol za zamestnanca daň.
4Čo je jaaropgaaf?
Jaaropgaaf je oficiálny, úradný formulár, ktorý zamestnávateľ vydáva zamestnancovi. Na tomto doklade je uvedená suma celkovej hrubej mzdy (za daný daňový rok) aj suma dane zaplatenej zamestnancom (odrátanej preddavky na daň z príjmu). Ako sme už uviedli, jaaropgaf je nevyhnutným dokumentom na zúčtovanie holandskej dane (okrem formulárov, ktoré dostanete od nás). Ak jaarograaf nemáte, budete potrebovať posledné mesačné zúčtovania, tzv. salarisy. Bývalý zamestnávateľ je povinný vydať Vám jaaropgaf, ak by ste však mali problémy pri jeho vybavovaní, môžeme zamestnávateľa o neho požiadať vo Vašom mene a skúsiť ho od neho získať.
5Nemám Jaaropgaaf čo urobiť?
To nie je problém, ako sme už uviedli, stáči len posledná vyplatná paska, tzv. salarisspecificatie. Existuje tiež možnosť skontaktovať sa so zamestnavateľom a získať duplikát dokladov. Najlepšie však už počas prace v Holandsku informovať zamestnavateľa, že budete potrebovať jaaropgaaf. Možeme tiež napísať list zamestnavateľovi so žiadosťou o vystavenie duplikátu jaaropgaafu. Ak si želate, požiadame o vystavenie nevyhnutných dokladov. Pracoval som u niekoľkých zamestnavateľov, musím predložiť všetky "jaarografy"? Áno, nevyhnutne musíte predložiť všetky daňové karty od každého zamestnavateľa alebo tiež poslednú vyplatnú pasku z každej firmy, kde ste pracovali. Občas može byť dokonca 3, 4 alebo viac daňových kariet.
6Za aké obdobie je možné sa uchádzať o vrátenie daní?
2012 - do 31. decembra 2017
2013 - do 31. decembra 2018
2014 - do 31. decembra 2019
2015 - do 31. decembra 2020
2016 - do 31. decembra 2021
7Kedy ste povinný výrovanť sa s holandským Daňovým úradom?
- Ak dostanete akúkoľvek úradnú listinu, ktorá kladie povinnosť predložiť daňové priznanie. - Ak dostanete úradnú listinu alebo formulár s názvom C-biljet ( v tom tlačive sú uvedené Vaše osobné údaje a BSN) * Ak ste nedostali žiadnú z uvedených vyššie úradných listín, ale máte nárok na vrátení daní vo výšké minimum 14 eúr. Ak ste mali v danom daňovom roku prihlášku v Holandsku (určitú časť roku), potrebujete tlačivo s názvom M-biljet. Ak ste boli prihlašení v Holandsku celý rok, potrebujete tlačivo s názvom P-biljet. Možeme pre Vás objednať takéto tlačivá! Pre Vas, naši odborníci sa snažia, aby ste dostali vrátenie daní najskor, ako je to možné. Ako odborníci v oblasti holandských daní, zaručujeme Vam vrátenie najvýššiej možnej peňažnej čiastky, ako je to možné.

Prispevok na zdravotne Poistenie

1Čo robiť, ak ste obdržali vysoké sumy?
Ak ste dostali príliš veľa prídavku, mali by ste odovzdať jeho časť. Čoskoro obdržíte formulár týkajúcy sa príkazu platby. Tento formulár by mal byť použitý na splatenie časti prídavku do finančného úradu. Je možné zaplatiť túto sumu naraz. Finančný úrad však umôžňuje vrátanie na splátky.
Pozor! Je možné, že váš zamestnávateľ reguluje príspevok vo vaším mene, a že číslo účtu zamestnávateľa je registrované v finančnom úrade ako číslo, na ktoré má byť prevedený prídavok na zdravotné poistenie.
Ak sú výsledky s zamestnávateľom rozdielne, máte nárok na prídavok bez prostredníctva zamestnávateľa.
Zmeny, ktoré vznikli by mali byť oznámené ihneď do finančného úradu. Prídavok na zdravotné poistenie je vyplatený mesačne. Ak už nepracujete v Holandsku, ste povinní informovať finančný úrad. Inák bude prídavok na zdravotné poistenie bez potreby prevedený na Vaše meno a registrované na Váše meno číslo účtu. Potom na konci roka budete musieť vrátiť prídavok na zdravotné poistenie.
Váš konečný prídavok je rovnaký ako vybraná záloha.
Všetko v poriadku. Nemusíte nič robiť.
Ustanovenie vo veci Vášho odvolania
Finančný úrad posúdi Vaše odvolanie a bude Vás o ustanovení informovať. Existujú tri ustanovenia vo veci Vášho odvolania:
- Finančný úrad uzná Vaše odvolanie. Finančný úrad bude modifikovať Váš prídavok. Dostanete ustanovenie vo veci rozhodnutia o odvolaní.
- Finančný úrad len čiastočne uzná Vaše odvolanie. Finančný úrad bude modifikovať Váš prídavok. Dostanete ustanovenie vo veci rozhodnutia o odvolaní spolu s dôvodmi. V písme bude vysvetlené, prečo úrad neúplne uznal Vaše odvolanie. Ustanovenie a písmo budú poslané zvláštne.
- Finančný úrad nebude akceptovať Vaše odvolanie. Dostanete písmo s ustanoveniem vo veci odvolania. V písme bude vysvetlené, prečo úrad neakceptoval Vaše odvolanie. Nové ustanovenie nebude poslaná pretože sa nič nezmení. Po obdržaniu ustanovenia o odvolaní sa už viac nemôžete odvolať. Avšak, môžete požiadať o súdne konanie. V rozhodnutí bude uvedený názov príslušného súdu.
Odvolanie proti výzve na zmierovacie vyriešenie pohľadávok
Dostali ste predvolanie na zmierovacie vyriešenie pohľadávok, ale predkladate odvolanie proti rozhodnutiu o zaverečnom výpočte? Kým nebude známy výsledok odvolania, mali by ste urovnať pohľadávky. Ak po preskúmaní odvolania budete musieť ešte zaplatiť dodatočnú sumu, nebudete môcť využiť možnosť zmierovacieho vyriešenia. Ak sa po preskúmaní Vášho odvolania zdá, že ste zaplatili príliš veľa, samozrejme, budete to mať vrátené.

Rodzinne pridavky

1Poberám rodinné prídavky v Holandsku, momentálne však už v Holandsku nepracujem. Treba túto skutočnosť oznámiť?
Áno, túto skutočnosť musíte nahlásiť v priebehu 4 týždňov od ukončenia pracovného pomeru v Holandsku miestnemu úradu. Môžete to urobiť aj prostredníctvom kancelárie EU Tax Service. Zmenil som zamestnávateľa, aj naďalej však pracujem v Holandsku. Musím túto skutočnosť oznámiť na úrade? Áno. Môžete to urobiť aj prostredníctvom kancelárie EU Tax Service. Môže ma úrad potrestať za to, že som doteraz neodpovedal na list z holandského úradu? Áno, úrad Vás môže sankcionovať finančnou sumou, ktorá bude zrazená z najbližšej výplaty rodinného prídavku. Najnižšia suma je 25 eur.
2Zmenil som zamestnávateľa, aj naďalej však pracujem v Holandsku. Musím túto skutočnosť oznámiť na úrade?
Áno. Môžete to urobiť aj prostredníctvom kancelárie EU Tax Service.
3Môže ma úrad potrestať za to, že som doteraz neodpovedal na list z holandského úradu?
Áno, úrad Vás môže sankcionovať finančnou sumou, ktorá bude zrazená z najbližšej výplaty rodinného prídavku. Najnižšia suma je 25 eur. Poberám rodinné prídavky v Holandsku. Ak cestujem k rodine, peniaze na zaopatrenie detí dávam "na ruku" mojej žene. Uznávajú holandské úrady takúto formu odovzdávania peňazí? NIE! Každú dotáciu na deti musíte mať podloženú dokladom na každý kvartál. Môže to byť bankový prevod alebo prevod prostredníctvom Western Union
4Môže holandský úrad previesť peniaze za rodinné prídavky na môj účet na Slovensku, alebo na tieto účely musím uviesť výhradne holandský účet?
Úrad prevedie platbu na Váš účet, ktorý ste uviedli v danej krajine. Príjemcom môžete byť Vy, Vaša žena alebo iná Vami uvedená osoba.
5Závisí poberanie rodinných prídavkov v Holandsku od mojich príjmov?
Nie.
6Do ktorého roku sú rodinné prídavky v Holandsku vyplácané?
Do 18 roku života dieťaťa.
7Mám adoptované dieťa. Mám nárok na poberanie rodinných prídavkov?
Áno.
8Moja dcéra má 16 rokov a vykonáva dodatočnú zárobkovú činnosť. Môžem sa aj napriek tomu uchádzať o rodinné prídavky na túto moju dcéru?
Áno, musíte však na úrade uviesť výšku príjmov Vašej dcéry.
9JSom samotnou matkou a vychovávam dve deti. Dostávam na deti alimenty. Mám v takomto prípade nárok na poberanie rodinných prídavkov?
Áno.
10Moja žena spolu s deťmi býva na inej adrese, ja som prihlásený na pobyt na inej adrese. Môžem sa v takomto prípade uchádzať o rodinné prídavky?
Áno, môžete sa uchádzať o rodinné prídavky v Holandsku.

Pomôžeme a vybavíme za vás aj ďalšie veci!

  • Pri splnení zákonných podmienok, vám pomôžeme získať odlučné pre manželku/partnerku (tzv. Algemene Heffingskorting).

  • Pomôžeme vám získať BSN/ Sofinummer pre manželku/partnerku.

  • Pre vás získame aj príspevok na zdravotné poistenie, tzn. Zorgtoeslag. Ak ste pracovali v Holandsku, je veľmi pravdepodobné, že máte nárok na príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag. O príspevok môžete požiadať iba jeden rok spätne. S jeho získaním vám radi pomôžeme. Pre viac informácií ohľadom Zorgtoeslag nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKT